Vai jums jau ir 18 gadi?

Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgajām personām ir aizliegta.

AS „Cēsu alus” iegūst augstāko novērtējumu Latvijas pirmajā „Ilgtspējas indeksā”

07/06/2010

Latvijā pirmo reizi veidotajā uzņēmumu „Ilgtspējas indeksā” AS „Cēsu alus” tiek iekļauts sudraba līmenī – šogad augstākajā novērtējumā, jo zelta un platīna līmenis netika piešķirts nevienam uzņēmumam.

Latvijā pirmo reizi veidotajā uzņēmumu „Ilgtspējas indeksā” AS „Cēsu alus” tiek iekļauts sudraba līmenī – šogad augstākajā novērtējumā, jo zelta un platīna līmenis netika piešķirts nevienam uzņēmumam.

„Ilgtspējas indekss” ir rādītājs, kas ļauj izvērtēt uzņēmuma sniegumu visos korporatīvās atbildības aspektos – vide, tirgus attiecības, darba vide un atbildība pret sabiedrību. AS „Cēsu alus” galvenie ilgtspējīgas darbības nodrošināšanas virzieni ir produkta augstas kvalitātes uzturēšana, videi drošas ražošanas nodrošināšana, darba vides pilnveidošana, darbinieku attīstība un sociāli atbildīga komunikācija.

AS „Cēsu alus” valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone – Zatlere: „Tā kā „Ilgtspējas indeksā” tika vērtēta prakse, nevis tikai kompānijas tēls, ir patiess prieks, ka atzinīgi novērtēts Cēsu alus sniegums korporatīvās atbildības jomā. Attīstot uzņēmuma darbību, vienmēr realizējam korporatīvi atbildīgu attieksmi pret visām iesaistītajām pusēm – pret darbiniekiem, īpašniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, pret sabiedrību kopumā. Atbildīga uzņēmējdarbība un videi droša biznesa vide ir tā atbildība, kas jāuzņemas katram ilgtermiņā domājošam uzņēmējam”.

„Ilgtspējas indeksa” noteikšanas procesā uzņēmumi veica pašnovērtējumu, apjomīgā datu anketā apliecinot savu darbību un stratēģijas minētajās korporatīvās atbildības jomās. „Ilgtspējas indeksa” noteikšanā tika vērtēta arī uzņēmumu realizētā komunikācija ar ietekmes auditorijām. Sudraba grupā iekļuva uzņēmumi, kas mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju iesaisti un ieviestu procesus, ar kuriem identificēt un vadīt riskus un iespējas.

AS „Cēsu alus” īpaši tika izcelts vides sadaļā, novērtējot uzņēmuma sniegumu vides drošības un saglabāšanas jomā. „Nepārtrauktas energoresursu ekonomijas programmas ir Cēsu alus ilgtermiņa prioritāšu projekti, kas sākotnēji prasa kapitālieguldījumus, bet perspektīvā sniedz ievērojamu atdevi gan uzņēmumam efektivitātes palielināšanai, gan sabiedrībai, radot apkārtējai videi drošu uzņēmumu” stāsta Eva Sietiņsone – Zatlere.

„Ilgtspējas indekss” Latvijā tiek veidots pirmo reizi, tā metodoloģija balstīta uz korporatīvās sociālās atbildības teoriju, kā arī starptautiskajiem indeksiem „Dow Jones Sustainability Index” un „Business in the Community” veidoto „Corporate Responsibility Index”.