Vai jums jau ir 18 gadi?

Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgajām personām ir aizliegta.

Cēsu alus saņem apbalvojumu par izcilu ieguldījumu sociālā dialoga veicināšanā

AS „Cēsu alus” valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone – Zatlere saņēmusi Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sadarbības partnera balvu – lielo ozolzīli – par ilggadēju sadarbību ar arodbiedrību un izcilu ieguldījumu sociālā dialoga attīstībā.

Apbalvojums tika pasniegs LBAS 25 gadiem veltītā sociālās partnerības pasākumā „Sadarbības partneris”, kad tika apbalvoti LBAS un tās dalīborganizāciju izcilākie sadarbības partneri, kas sevi pierādījuši 25 gadu ilgtermiņa periodā.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: „Apbalvojums ir pateicība par sadarbību pašiem izcilākajiem darba devējiem, tiem, kas saprot, ka labs sociālais dialogs palielina darba ražīgumu un vairo pienesumu valsts ekonomikai, uzņēmuma attīstībai un darbinieku labklājībai. Mūsdienās, kad darba attiecības kļūst elastīgākas, un tās arvien grūtāk ir iekļaut likumu rāmjos, pirmajā vietā izvirzās komunikācija – sociālais dialogs starp darbinieku un darba devēju un tās rezultāts – darba koplīgums. Tas liecina, ka arodbiedrības loma un izaicinājumi aizvien pieaug.”

Cēsu alus valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone – Zatlere: „Augstu novērtējam atzinību, kas faktiski ir pateicība no darba ņēmējiem – caur to pārstāvju organizāciju – arodbiedrību savienību. Cēsu alus ir Zelta kategorijas Ilgtspējas uzņēmums, kas apliecina kompānijas biznesa stratēģijas ilgtspēju, augstu sociālās atbildības kultūru un caurspīdīgumu. Uzņēmums gadu gaitā attīstot savu darbību, vienmēr realizē sociāli atbildīgu attieksmi pret visās iesaistītajām pusēm – darbiniekiem, īpašniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, pret sabiedrību kopumā.”

Ieguldījums sociālā dialoga veidošanā ar darbiniekiem tiek īstenots sadarbībā ar arodbiedrību, kas Cēsu alus darītavā darbojas jau vairākus gadu desmitus. Regulāri tiek pārskatīts abpusēji saistošs Koplīgums, kas paredz dažādus papildus labumus darbiniekiem.  Uzņēmums daudz iegulda arī personāla attīstībā – individuāliem attīstības mērķiem pielāgotas apmācības, apmierinātības pētījums, stresa un birokrātijas mazināšanas projekti,  darbinieku rokasgrāmata un ikgadējas zināšanu paaugstināšanas meistarklases ir ilgtermiņa projekti, kas darbiniekiem šajā uzņēmumā ļauj justies novērtētiem un motivētiem sasniegt Cēsu alus Personāla vīziju, kas saka, ka Darbinieki patiesi vēlas sasniegt un sasniedz izcilus rezultātus!