Vai jums jau ir 18 gadi?

Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgajām personām ir aizliegta.

AS „Cēsu alus” – sociāli atbildīgākais darba devējs Vidzemē

23/05/2013

Latvijas Darba devēju konfederācijas vērtējumā uzņēmums Cēsu alus ir atzīts par sociāli atbildīgāko darba devēju Vidzemē, saņemot atzinību „Par ieguldīto darbu labas pārvaldības un sociālās atbildības principu ieviešanā uzņēmuma un Vidzemes reģiona attīstībā”.

22.maijā Smiltenē norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadības tikšanās ar Vidzemes reģiona uzņēmējiem un šā gada labākā darba devēja reģionā apbalvošana. AS Cēsu alus saņēma apbalvojumu kā „Sociāli atbildīgākais darba devējs”.

Labākais darba devējs reģionā tika noteikts, balstoties uz vairākiem kritērijiem, tostarp to, kā uzņēmums ievieš labu pārvaldību, savā darbībā apliecina korporatīvo sociālo atbildību, aktīvi līdzdarbojas vietējās vai nacionālā līmeņa uzņēmēju biedrībās vai darba devēju organizācijās, stiprinot sociālo dialogu un veicinot labāku pārvaldību noteiktā teritorijā. Tika ņemts vērā arī tas, ka uzņēmumam nav pārkāpumi darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, kā arī fakts, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu.

Visi iepriekšminētie kritēriji tika izvērtēti, balstoties uz Valsts kontrolējošo iestāžu (VID, VDI) sniegtajiem datiem par katru konkrētu uzņēmumu, kā arī nozaru un reģionālo uzņēmēju biedrību un darba devēju organizāciju sniegto vērtējumu par uzņēmumu līdzdalību organizētās pilsoniskās sabiedrības darbā, stiprinot sociālo dialogu un veicinot labāku pārvaldību noteiktā nozarē vai teritorijā.

Kopējais uzņēmumu vērtējums tika balstīts arī Ilgtspējas indeksa rezultātos, kas apliecina uzņēmumu labo gribu rūpēties par ilgtspējīgas biznesa vides attīstību Latvijā.

LDDK sociālā dialoga koordinators Vidzemes reģionā Andrejs Bušenko norāda, ka „Cēsu alus pelnījis sociāli atbildīgākā uzņēmuma statusu, jo uzņēmums regulāri rūpējas par darbinieku darba vides drošību un aizsardzību. Uzņēmums īpašu uzslavēts no LDDK Darba drošības un aizsardzības ekspertiem, kas ir vairākkārt viesojušies alus darītavā Cēsīs. Pozitīvi, ka uzņēmumā jau ilgtermiņā veiksmīgi darbojas koplīguma attiecības ar darbiniekiem. Uzņēmums ir ļoti atvērts sadarbībai un labprāt iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Pozitīvi vērtējams arī fakts, ka Cēsu alus šogad ir uzsācis kampaņu ar mērķi atbalstīt dziesmas un dejas kultūras attīstību Latvijā.”

AS „Cēsu alus” valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone – Zatlere: „Darbinieki ir mūsu uzņēmuma vērtību virsotnē, rūpes par personāla motivāciju, stabilu un drošu darba vidi ir Cēsu alus prioritāte. 2012.gadā realizējām plašu projektu, iesaistot visu uzņēmuma personālu – vairāku semināru projektā īstenojām Cēsu alus darbinieku meistarklasi ar mērķi paplašināt darbinieku zināšanas par uzņēmumu, kā arī izveidojām iekšējo ceļvedi uzņēmuma kultūrā Izcila darbinieka rokasgrāmata. Kopējā uzņēmuma vērtību apzināšanās un to iemiesošana katra darbinieka profesionālajā sniegumā, spēcina gan komandas darbu, gan kopējo uzņēmuma kultūru, ko jūtam lojālā un pozitīvā darbinieku attieksmē.”

AS „Cēsu alus” ir reputācijas līderis un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Vidzemes reģionā. Uzņēmums iepriekš saņēmis arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības apbalvojumus „Sociāli atbildīgs uzņēmums” un „Sadarbības partneris”, kā arī 2012.gadā LDDK vērtējumā atzīts par „Labāko darba devēju reģionā”.