Vai jums jau ir 18 gadi?

Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgajām personām ir aizliegta.

Cēsu alus – atbildīgākais darba devējs 2010

19/01/2011

6. janvārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība rīkoja labas sociālās partnerības apbalvošanas pasākumu „Sadarbības partneris 2010”, kurā Īpašu atzinību saņēma AS “Cēsu alus”, kurš ieguvis atbildīgākā darba devēja titulu balsojumā interneta vietnē www.darbatiesibas.lv.

Balsotāji, atdodot balsis par darba devēju, ņēma vērā kritērijus: kā darba devējs rūpējas par darba vietu nodrošināšanu; ievēro darba tiesību normas; uzlabo darbinieku darba apstākļus; nodrošina darbinieku pienācīgu sociālo aizsardzību; uztur dialogu ar darbiniekiem un viņus pārstāvošo arodbiedrību; sekmē darba koplīguma noslēgšanu; gādā par darbinieku zināšanu attīstību un pilnveidi.

AS „Cēsu alus” valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone – Zatlerepateicas sava uzņēmuma darbiniekiem par augsto novērtējumu, uzsverot, cik būtiski ir visiem iet vienā virzienā: „Es lepojos, ka uzņēmuma vadībai un strādājošo arodbiedrībai izveidojusies pārliecinoša, abām pusēm droša sadarbība. Uzņēmuma ir grūtāki un vieglāki laiki, bet mēs strādājam vienoti ar izpratni – nav bijušas darbinieku atlaišanas, algu samazināšana, bet ir bijusi arodbiedrības izpratne, kāpēc grūtākos laukos vadība ne visu var izpildīt, kā kādreiz iecerēts”.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: „Nav šaubu, ka balsojuši ir darbinieki – viņi ar savu balsojumu apstiprināja, ka uzticas modelim, kāds uzņēmumā izveidots, uzticas koplīgumam, kas ir tālredzīgi izstrādāts un redz reālu labumu”.

Iepriekš AS “Cēsu alus” jau saņēmis apbalvojumus:

  • “Sadarbības partneris” 2007.gadā
  • “Sociāli atbildīgs­ uzņēmums” 2009. gadā
  • “Labākā arodorganizācija 2009. gadā
  • Sudraba līmenis “Ilgtspējas indeksā” 2010. gadā
  • „Labākais darba devējs Vidzemes reģionā” 2010. gadā